Theorieboek

Theorietoetsen.nl is van mening dat het helemaal niets hoeft te kosten om je theorie te leren. Daarom hebben wij een theorieboek ontwikkelt dat je gratis kunt lezen en leren. Natuurlijk is het ook fijn om uit een normaal theorieboek te leren, deze kan je ook via ons kopen of via een boekhandel bij jou uit de buurt.

Vandaag bestellen is morgen leren!

Je hebt veel bedrijven en uitgevers die theorieboeken aanbieden, de 2 beste boeken vinden wij Veka-best en Verjo. Samen met deze site is het mogelijk je optimaal voor te bereiden voor je theorieexamen.  In de loop der tijd zal elke dag het theorieboek verder uitgebreid worden, zodat hier een compleet theorieboek te vinden is.

Algemene begripsbepalingen

Weggebruikers:
Iedereen die gebruikt maakt van het verkeer zoals voetgangers, fietsers, bromfietsers, ruiters, bestuurders van een motorvoertuig, van een tram en of een gehandicaptenvoertuig, geleider van rij- of trekdieren, vee en bestuurders van een bespannen of onbespannen wagen.  

Verkeer:
Dit zijn alle weggebruikers.

Voetgangers:
Iedereen die te voet deelneemt aan het verkeer valt onder voetgangers. Iedereen die een voertuig aan de hand meeneemt, zoals een fiets of een step, valt ook onder de voetgangers. Als iemand zich verplaatst met rolschaatsen of een skatebord valt deze onder de categorie voetgangers.

Bestuurders:
Alle weggebruikers, behalve voetgangers.

Bestuurders van motorvoertuigen:
Is iedereen die een gemotoriseerd voertuig bestuurd.
Dit kunnen byv. een auto, motor, traktor, bromfiets zijn. Fietsers vallen niet onder de categorie bestuurders van motorvoertuigen, maar wel onder bestuurders.

Motorvoertuigen:
Hieronder vallen alle gemotoriseerde voertuigen, behalve bromfietsen, gehandicaptenvoertuigen en alles wat van de rails gebruik maakt. (byv. trein)

Bromfiets:
Een bromfiets is een voertuig op twee of drie wielen met een electro- of verbrandingsmotor. Als de bromfiets een verbrandingsmotor heeft, dan mag de cilinderinhoud maximaal 50cm3 (50cc) hebben. Een bromfiets mag maximaal 45km per uur rijden. Ook geldt hier een helmplicht voor.
Je kunt de verschillen zien aan het kentekenplaat snorfiets is blauw, en bromfiets is geel.

Snorfiets:
Een snorfiets herken je aan een blauw gekleurde kentekenplaat. Een snorfiets is een voertuig op twee of drie wielen met een electro- of verbrandingsmotor. Er geld hiervoor  geen helmplicht. Als de snorfiets een verbrandingsmotor heeft, dan mag de cilinderinhoud maximaal 50 cm3 (50cc) hebben. Een snorfiets mag maximaal 25 km per uur rijden.

Brommobiel:
Een bromfiets op meer dan twee wielen, die is voorzien van een gesloten carrosserie. Aan de achterkant van het voertuig moet een rond bord met rode rand bevestigd zijn met het getal 45. De brommobiel mag in tegenstelling van de bromfiets niet voorzien zijn van gele platen of vlakken. De brommobiel mag niet harder dan 45 km per uur rijden.

Invalidenvoertuig:
Een invalidenvoertuig is een voertuig dat is uitgerust met een elektro-, of een verbrandingsmotor en ingericht voor gehandicapten. Natuurlijk is het voor iedereen met een geldig rijbewijs of een bromfietscertificaat toegestaan om dit voertuig te besturen.
Een invalidenvoertuig mag niet breder zijn dan 1,10 meter en niet harder gaan dan 45 km per uur.

Motorfiets:
Een motorfiets, is een motorvoertuig op twee wielen. Een motorfiets mag uitgebreid zijn met een aanhangwagen of zijspan.

Aanhangwagen:
Aanhangwagens zijn voertuigen zonder motor die door een ander voertuig worden voortgetrokken. Opleggers van vrachtwagens vallen ook onder aanhangwagens.

Bestemmingsverkeer:
Bepaalde wegen zijn verboden in te rijden voor sommige bestuurders. Meestal wordt er met een onderbord uitzondering gemaakt voor bestemmingsverkeer. Bijvoorbeeld aanwonenden, deze mensen kun je moeilijk verbieden om naar hun woning te gaan.

Voorrangsvoertuigen:
Dit zijn motorvoertuigen van politie, ziekenauto’s, brandweer en aangewezen hulpverleningsdiensten die gebruik mogen maken van blauwe zwaai- en/of kipperlichten en een drietonige hoorn. Wanneer deze bestuurders gebruik maken van deze signalen moet je deze voorrang verlenen.

Autobus:
Een autobus is een motorvoertuig dat speciaal is ingericht voor het vervoeren van 8 personen of meer.

Lijnbus:
Een lijnbus wordt  speciaal gebruikt voor het openbaar vervoer. Een autobus die wordt gebruikt in het openbaar vervoer is dus een lijnbus. Soms mogen deze bussen gebruik maken van een speciale rijbaan of strook.

Militaire Kolonne:
Dit zijn  meerdere militaire voertuigen achter elkaar.  Ze mogen elkaar niet onderling inhalen, het eerste voertuig heeft een blauwe doorzichtige kap op zijn rechter koplamp, en 2 blauwe vlaggetjes op de motorkap. Het laatste voertuig heeft een groen kapje op de rechter koplamp.

Dag:
Periode tussen zonsopgang en zonsondergang.

Nacht:
Periode tussen zonsondergang en zonsopgang.

Voorrang verlenen:

Bestuurders de gelegenheid geven om hun weg te vervolgen, hierna ben je zelf aan de beurt.

Rijbaan:
Een rijbaan bestaat vaak uit twee of meerdere rijstroken. De rijbaan is het hele gedeelte van de weg dat door de bestuurders wordt gebruikt. Fietspaden en brom/fietspaden horen daar niet bij.

Rijstroken:
Een rijstrook is een gedeelte van de rijbaan, deze rijstrook is onderbroken of met doorgetrokken strepen gemarkeerd

Spitsstroken:
Dit zijn stroken die tijdens de spitstijden worden opengesteld, om de andere rijstroken te ontlasten

Parkeerhaven:
Een verharding langs de rijbaan dat bestemd is voor geparkeerde of stilstaande voertuigen. Deze kunnen worden aangeduid met een P-bord.

Fiets-bromfietspad:
Een pad dat afzonderlijk van de rijbaan ligt aangeduid met  G12 bord.

Verplichtfietspad:
Is een pad met een G11 bord dat tevens afzonderlijk ligt,

Suggestiestrook:
Strook verwerkt in de rijbaan met een onderbrokenstreep en zonder fiets afbeeldingen. Als automobilist mag je hierop rijden.

Fietsstrook:
Dit is een gedeelte op de rijbaan met een doorgetrokken of onderbroken streep met afbeelding van een fiets op het asfalt.

Trambaan:
Dit is bestemd voor trams of voertuigen met ontheffing zoals taxi's.

Uitvoegstrook:
Door een blokmarkering van de doorgaande rijbaan afgescheiden weggedeelte, dat is bestemd voor bestuurders die de doorgaande rijbaan willen verlaten.

Invoegstrook:
Een door een blokmarkering van de doorgaande rijbaan afgescheiden weggedeelte, dat is bestemd voor bestuurders die de doorgaande rijbaan willen oprijden.

Stroomwegen:
Dit zijn wegen die zijn voor een snelle verplaatsing van over grote afstanden. Enkel voorbeelden zijn autowegen en autosnelwegen. Sommige bestuurders mogen hier geen gebruik van maken, denk aan fietsers, voetgangers, snorfietsers en brommobielen.

Volgende hoofdstuk >>

 
Aantal Bezoekers